Prof. Dr. Derin ORHON

AR-GE Direktörü

Adres

ENVIS Çevre ve Enerji Sistemleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi,
ARI Teknokent ARI 1 Binası,No: 16
34469, Maslak,İstanbul

Telefon 0212-286 03 03
Telefax 0212-286 03 00
e-posta orhon@itu.edu.tr
Web www.envis.com.tr

Akademik Adres

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi,
Çevre Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul

Telefon 0212-285 37 93
Telefax 0212-285 65 87
e-posta orhon@itu.edu.tr
web www.ins.itu.edu.tr/cevre/derinorhon

Eğitim Durumu

1969-1971 University of California, Berkeley, Çevre Mühendisliği Bölümü, Doktora, Kasım 1971
1968-1969 University of California, Berkeley, Çevre Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans, Haziran 1969
1960-1965 İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yüksek Mühendis, Haziran 1965
1953-1960 Saint Joseph Lisesi, Haziran 1960

Görev Kaydı

2000 -
1997 - 2007
2002 - 2005
2001 - 2004
1982 - 2001
1982 - 1994
1984 - 1992
1984 - 1990
1980 - 1982

Türkiye Bilimler Akademisi Askli Üyesi
Dekan, İTÜ İnşaat Fakültesi
Akademik Değerlendirme Komitesi Üyesi, Üniversiteler Arası Kurul
TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi
Başkan, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Teknik Danışman, İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
Müdür Yardımcısı, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Başkan, Maçka Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı


Uzmanlık / Uygulama Alanları

- Çevre Biyoteknolojisi

- Temiz Teknolojiler – Endüstriyel Kirlenme Kontrolü

- Atıkların Geri Kazanımı ve Tekrar Kullanımı

- Atıktan Enerji Eldesi

- Arıtma Çamurlarının Arıtımı ve Uzaklaştırılması

- Yenilikçi Teknolojiler – Membran Teknolojisi

- Tehlikeli Atıklar

- Çevresel Denetim – Kurumsal Çevre Yönetimi

- Su Kalitesi Yönetimi

- Çevresel Etki Değerlendirilmesi – Risk Analizi

- Çevre Eğitimi

 

SEÇİLMİŞ MESLEKİ UYGULAMALAR

- GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği, Kemer Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Danışmanlık/Müşavirlik (2009 - ).

- Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi – Danışmanlık/Müşavirlik Hizmetleri (2007 - ).

- GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı işletme Birliği, Sürdürülebilir Çevre Yatırımları - Çamur Arıtımı (2009).

- Çanakkale Liman İşletmesi San. Tic. A.Ş., Çanakkale Limanı Atık Geri Kazanım Tesisinin İşletme Koşullarının Optimizasyonu (2008).

- Edirne Keşan Belediyesi, Atıksu Arıtma Tesislerinin Master Planı ve Fizibilite Çalışması, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2006).

- Kuyumcukent S.S., İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2004).

- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli ve Elmalı Çevresel Koruma Projesi - Nihai Tasarım, Danışmanlık/Müşavirlik (1993-1995).

- Çırağan Sarayı Oteli, Atıksu Karakterizasyonu, Arıtma Tesisi Kavramsal Tasarımı, Danışmanlık (1990) .

- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Atıksu Arıtma Tesisi - Alternatif Değerlendirme, Planlama ve Tasarım, Danışmanlık (1987-1988).

- Plastel Organik Kimya Sanayi Tesisleri, Atıksu Kirlenme Profili Etüdü (1983-1984).

 

SEÇİLMİŞ ULUSLARARASI VE AB DESTEKLİ ÇALIŞMALAR

Akdeniz Ülkelerinde Tarımsal Üretimde Sürdürülebilir Kentsel Atıksu Arıtmanın ve Tekrar Kullanımın Artırımı İçin Araçların ve Kılavuzların Geliştirilmesi - MEDAWARE, Europaid, Proje Koordinatörü (2003-2007).

Atıksu yönetimi - COST 624, Ulusal Proje Yöneticisi (2001 – 2005).

EUROENVİRON - EUREKA Programı,  Ulusal Koordinatör (2001 – 2005).

Endüstriyel Atıksu Kaynaklı Çevre Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Uygun Teknolojiler –Tekstil Endüstrisi, Durum Tespiti, Volkswagen – Stiftung, Koordinatör (2000 – 2002).

Sakarya Havzası Nehir Havzaları Yönetimi Su Kalitesi Modeli, NATO Science for Stability  Programme, Proje  Koordinatörü (1989-1991).

Kesikli Yükler Altında Aerobik Biyolojik Arıtma Sistemlerinin Davranışı - NATO Scientific Affairs Division Science for Stability Programme - Bilim ve Araştırma İçin Türk Bilim Konseyi, Marmara Araştırma Merkezi, Proje  Koordinatörü (1988-1990).

Akademik Eğitimde Trendler ve Çevre Mühendisliğinde İnsan Gücü Gereksinimi - NATO  CCMS, Proje  Koordinatörü (1987).

 

SEÇİLMİŞ YAYINLAR

Orhon D., Germirli Babuna F., Karahan O. (2009). Industrial Wastewater Treatment by Activated Sludge. IWA Publishing, London.

Orhon D., Taşlı R., Karahan O., Zengin G.E.  Eds. (2007). Waste Management Problems in Agro-Industries 2006, Water Science and Technology, 55(10).

Kalfoğlu E., Orhon D., Sözen S., Karahan O. Editors. (2006). Ecological Protection of the Planet Earth. J Environ. Sci. Health, Part A, Special Issue, 41 (9).

Artan N., Orhon D. (2005). Mechanism and Design of Sequencing Batch Reactors for Nutrient Removal. Scientific and Technical Report No. 19, IWA Publishing, London.

Orhon D., Sarıkaya H.Z., Sözen S. (2001). Quantity, Quality and Pricing Dilemmas in Global Water Management in Navigating Rough Waters, Davis, C.K, McGinn, R.E. Eds., AWWA, Denver,CO.

Orhon D., Artan N. (1994). Modeling of Activated Sludge Systems, Technomic Press, Lancaster, PA.