Referanslar

Referanslarımızı Konu Başlıklarının Altında Bulabilirsiniz...

Kaynak Geri Kazanımı ve Tekrar Kullanımı
 • Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.,
 • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi Yaklaşımı Çerçevesinde Atık Azaltma, Geri Kazanma, Temiz Üretim ve En Uygun Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi- Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımları Doğrultusunda Atıksuların Geri Kazanımı ve Kullanımı (2012).

 • Has Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 • Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımları Doğrultusunda Su ve Enerji Geri Kazanımı (2012).

 • Coatcoil Boyalı Metal Üretim ve Pazarlama A.Ş.,
 • Boya Hattında Oluşan Solventin Enerji Olarak Geri Kazanımının Değerlendirilmesi (2010).

 • Çev-Pet Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm ve Gıda Nakliyat Ltd.,
 • Entegre Atık İşleme ve Geri Dönüşüm Tesislerinin Kurulması ile İlgili Bilimsel ve Teknik  Esasların Belirlenmesi (2009).

 • Çanakkale Liman İşletmeleri A.Ş.,
 • Atık Geri Kazanım Tesisi İşletme Koşullarının Optimizasyonu (2008).

 • Doku A.Ş.,
 • Atık Yağ Geri Kazanma Tesisi Teknolojik Yeterlilik Araştırması (2007).

 • Altınyıldız Tekstil Endüstrisi,
 • Yünlü Kumaş Son İşlemlerinde Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım Uygulamalarının Araştırılması (2001-2002).

Yenilikçi Teknolojiler
 • Bekay Property Partners,
 • Antalya-Belek Kırsal Nitelikli Turizm Yatırımının Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımı Doğrultusunda Yönetimi, Yüzeysel Kaynaklardan Su Temini Projesi (2011).

 • Bekay Property Partners,
 • Antalya-Belek Kırsal Nitelikli Turizm Yatırımının Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımı Doğrultusunda Yönetimi, Taşkanlardan Korunma ve Yağmur Suyu Drenaj Sistemi Projesi (2011).

 • Bekay Property Partners,
 • Antalya-Belek Kırsal Nitelikli Turizm Yatırımının Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımı Doğrultusunda Yönetimi, Sulama Suyu Şebekesi Projesi (2011).

 • GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği,
 • Sürdürülebilir Çevre Yatırımları - Su Temini (2009).

 • Pera Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 • Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılması ile İlgili Bilimsel ve Teknik  Esasların Belirlenmesi (2009).

 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı,
 • Zeytin İşletmeleri İle İlgili Temiz Üretim Teknolojisinin ve İşletmelerden Kaynaklanan Atıksuların Arıtma Alternatiflerinin Belirlenmesi (2009).

 • Polatlı Belediyesi,
 • İçme ve Kullanma Suyu Sertlik Giderim Tesisi Tasarım Danışmanlığı (Kapasite: 28,800 m3/gün) (2006-2007).

 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin (IPPC) Türkiye’ye Uyarlanmasında Teknolojik Yol Haritasının Oluşturulması: Tekstil Endüstrisi: Atık Azaltma/Geri Dönüşüm ve En Uygun Arıtma Teknolojileri (2005-2007).

 • Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı,
 • Avrupa Renk Endüstrilerinde Yenilikçi Sürdürülebilir Biyoproseslerin Geliştirilmesi - SOPHIED KOBİ-IP (2004-2008).

 • Avrupa Birliği Avrupa-Akdeniz Ortaklığı Programı,
 • Kırsal Alanlarda Tuzlu ve Acı Sulardan Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Tatlı Su Üretimi, Sosyo-Teknik ve Sosyo-Ekonomik Etkiler, ADIRA (2003-2008).

 • EUREKA,
 • Değişen Kesikli Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi (2003-2006).

Deneysel Analiz ve Arıtılabilirlik
 • GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği,
 • Sürdürülebilir Çevre Yatırımları  - Sızıntı Sularının Arıtılması (2009).

 • Uzel Makina Sanayi A.Ş.,
 • Otomotiv Sanayi Atıksularının Arıtılabilirliği ve Arıtma Tesisinin Tasarımı - İhale Dokümanlarının Hazırlanması (2000).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımına Yönelik Atıksu Kaynaklarının Karakterizasyonu (1996).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Endüstriyel Atıksuların Ön Arıtımında Anlamlı Denetim Parametrelerinin ve Kirlilik Katsayılarının Belirlenmesi (1996).

 • Erciyas Bira,
 • Malt ve Bira Karışımı için Atıksu Arıtma Tesisi Planlaması ve Tasarımı (1988).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Öncelikli Kirleticilerin Biyolojik Arıtma Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (1986).

 • Plastel,
 • Organik Kimyasallar Üretim Tesisi Atıksu Kirlenme Profilinin Belirlenmesi (1984).

 • Atabay İlaç Sanayi,
 • Atıksu Karakterizasyonu ve Arıtılabilirlik Çalışmaları (1983).

 • C.B.S.,
 • Boya İmalat Sanayinde Atıksu Karakterizasyonu ve Arıtılabilirlik Çalışmaları (1983).

Endüstriyel Kirlenme Kontrolü ve Arıtma Tesisi İyileştirilmesi
 • Organik Kimya Sanayii A.Ş.,
 • Arıtılabilirlik Esaslı Atıksu Karakterizasyonunun Değerlendirilmesi (2010).

 • AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.,
 • Atıksu Artma Tesisi Deşarjının Bilimsel ve Teknik Olarak Değerlendirilmesi (2010).

 • Kuyumcukent S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Esaslarının Belirlenmesi (2009).

 • İstanbul Altın Rafinerisi,
 • Atık Yönetimi (2006-2007).

 • Kuyumcukent S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu (2004).

 • Çorlu Deri Organize Bölgesi,
 • Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımının Değerlendirmesi (2003).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Kağıthane Deşarj Bölgesinde Endüstriyel Kirlilik Yüklerinin Değerlendirmesi (1989-1990).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Haliç&##39;in Kirliliği ve Haliç Sularının Marmara Denizine Deşarjının Etkisi (1989).

 • Et Balık Kurumu,
 • Et İşleme Sanayi İçin Atıksu Bertarafı ve Planlaması, Bursa Kompleksi (1986).

 • WHO, Venedik, İtalya,
 • Akdeniz Bölgesinde Arıtma ve Endüstriyel Atıksuların Deşarjı Çalışması (1985).

 • Disütaş,
 • Entegre Süt Ürünleri Kompleksi İçin Kirlenme Profili  ve Atıksu Arıtma Sistemi Planlaması (1984).

 • Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı (1982).

Atık ve Arıtma Çamurlarının Yönetimi
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Atıksu Arıtma Tesisden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Evsel Katı Atıkların Organik Kısımları ile Birlikte Enerji Potansiyelinin Bilimsel ve Teknik Esaslar Doğrultusunda Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi– Sonuç Raporu (2014).

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Atıksu Arıtma Tesisden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Evsel Katı Atıkların Organik Kısımları ile Birlikte Enerji Potansiyelinin Bilimsel ve Teknik Esaslar Doğrultusunda Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi– Atıksu Arıtma Tesisinden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Katı Atıkların Organik Kısımları ile Birlikte Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi (2014).

 • Karbosan Zımpara Taşı Sanayi A.Ş.,
 • Sıfır Atık Prensibi Doğrultusunda Entegre Kaynak Yönetimine Yönelik Araştırma Geliştirme Çalışmaları-Atık Yakma Tesisi Tasarım Raporu.

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Arıtma Çamurlarının Kompost ve Toprakta Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesine Yönelik Ek Değerlendirme (2014).

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- Su ve Kanalizasyon İdaresi ,
 • Atıksu Arıtma Tesisden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Evsel Katı Atıkların Organik Kısımları ile Birlikte Enerji Potansiyelinin Bilimsel ve Teknik Esaslar Doğrultusunda Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi– Katı Atıkların Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi (2014).

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- Su ve Kanalizasyon İdaresi ,
 • Atıksu Arıtma Tesisden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Evsel Katı Atıkların Organik Kısımları ile Birlikte Enerji Potansiyelinin Bilimsel ve Teknik Esaslar Doğrultusunda Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi– Arıtma Çamurlarının Kompost ve Toprakta Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi (2014).

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi-Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,
 • Atıksu Arıtma Tesisinden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Evsel Katı Atıkların Organik Kısımları ile Birlikte Enerji Potansiyelinin Bilimsel ve Teknik Esaslar Doğrutusunda Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi-Başlangıç Raporu (2014).

 • Kırklareli 2.Grup Yerel Yönetimleri Katı Atık Birliği,
 • Arıtma Çamurları Iie Organik Katı Atıkların Enerji̇ Potansiyelinin Değerlendirilmesi (2014).

 • Lüleburgaz Belediyesi,
 • Atıksu Arıtma Tesisinden Kaynaklanan Arıtma Çamurlarının Nihai Uzaklaştırılma Alternatiflerinin Değerlendirilmesi – Kurutma ve Yakma Prosesleri (2013).

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Atıksu Arıtma Tesisinin Bilimsel ve Teknik Esaslar Doğrultusunda İyileştirilmesine Yönelik Araştırma-Geliştirme Çalışması–Arıtma Çamurlarının Yakılması (2013).

 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Atıksu Arıtma Tesisinin Bilimsel ve Teknik Esaslar Doğrultusunda İyileştirilmesine Yönelik Araştırma-Geliştirme Çalışması–Arıtma Çamurlarının Kurutulması (2013).

 • Keşan Belediyesi,
 • Sistem Parametrelerinin ve Çevresel Etkilerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi-Arıtma Çamurları ile Katı Atıkların Organik Kısmının Enerji Potansiyelinin Birlikte Değerlendirilmesi (2013).

 • Keşan Belediyesi,
 • Sistem Parametrelerinin ve Çevresel Etkilerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi-Katı Atıkların Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi (2013).

 • Keşan Belediyesi,
 • Sistem Parametrelerinin ve Çevresel Etkilerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi-Katı Atık Envanterinin Oluşturulması (2013).

 • Akçansa Çimento A.Ş.,
 • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi Yaklaşımı Çerçevesinde Atık Azaltma, Geri Kazanma, Temiz Üretim ve En Uygun Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi-Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımları Doğrultusunda Atık Yönetimi (2012).

 • Akdağlar Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.,
 • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi Yaklaşımı Çerçevesinde Atık Azaltma, Geri Kazanma, Temiz Üretim ve En Uygun Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi-Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımları Doğrultusunda Atık Yönetimi (2012).

 • Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi Yaklaşımı Çerçevesinde Atık Azaltma, Geri Kazanma, Temiz Üretim ve En Uygun Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi-Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımları Doğrultusunda Atık Yönetimi (2012).

 • Lüleburgaz Belediyesi,
 • Sistem Parametrelerinin ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı (2012).

 • Lüleburgaz Belediyesi,
 • Sistem Parametrelerinin ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi- Çamur Yönetim Planının Değerlendirilmesi (2012).

 • GÜNEKAB,
 • Güney Edirne Katı Atık Birliği Entegre Atık Yönetim Planı (2011).

 • GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliğ,
 • Sürdürülebilir Çevre Yatırımları, Kompost Tesisinin İşletilmesine Yönelik Değerlendirme (2011).

 • Bekay Property Partners,
 • Antalya-Belek Kırsal Nitelikli Turizm Yatırımının Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımı Doğrultusunda Yönetimi, Arıtma Çamurları ve Katı Atık Uzaklaştırma Projesi (2011).

 • GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği,
 • Sürdürülebilir Çevre Yatırımları - Çamur Arıtımı (2009).

 • AKÜDER, Akümülatör Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği,
 • Atık Akümülatörlerin İçeriğindeki Ağır Metallerin Geri Kazanımı (2009).

 • Kuyumcukent S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi,
 • Tehlikeli Atık Kontrol ve Yönetim Sisteminin  Oluşturulması (2009).

 • Lüleburgaz Belediyesi,
 • Katı Atık Yönetim Sistemi - Sistem Parametrelerinin ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2009).

 • Çanakkale Liman İşletmeleri A.Ş.,
 • Atık Kabul Tesisi Kapasite Fazlası Petrol ve Petrol Türevli Sıvı Atıkların Bertarafı (2009).

 • BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş.,
 • Artvin-Rize Yerel Yönetimlerinden Kaynaklanan Katı Atıkların ve Arıtma Çamurlarının Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi (2009).

 • Eminönü Belediyesi,
 • Atık ve Çevresel Risk Yönetimi (2006).

 • Eminönü Belediyesi,
 • Farklı Üretim Planları için Atık Yönetimi ve Çevresel Risk Yönetimi Stratejileri (2006).

 • Kuyumcukent S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi,
 • Tehlikeli Kimyasallar ve Atık Yönetimi Uygulama Projesi (2005).

 • Keşan Belediyesi,
 • Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Fizibilite Çalışması (2004-2006).

 • Kuyumcukent S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi,
 • Altın İşleme Sanayi Atık Yönetimi (2003-2006).

 • Çevre ve Orman Bakanlığı,
 • ENVEST - Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması İçin Teknik Destek (2003-2006).

 • Uzel Makina Sanayi A.Ş.,
 • Otomotiv Sanayi Atık Yönetimi (1999-2001).

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
 • Katı Atık Yönetimi Çalışması (1992).

Çevresel Etkilerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi
 • Hema Elektrik Üretim A.Ş.,
 • Batı Karadeniz Elektrik Üretimi- Kurulması Planlanan Kireçlik ve Kandilli Termik Santrallerin Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarına Olası Çevresel Etkilerinin İncelenmesi (2013).

 • Clariant Boya ve Kimya Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 • Toprak Kontaminasyonlarının İncelenmesi (2012).

 • Hema Elektrik Üretim A.Ş.,
 • Batı Karadeniz Elektrik Üretimi- Çevresel Yatırımlar Doğrultusunda Araştırma Geliştirme Projesi (2012).

 • Adana Ticaret Odası,
 • Adana Seyhan Baraj Gölü  Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Değerlendirilmesi (2011).

 • Enova Elektrik Üretim A.Ş.,
 • Dünya Bankası Esaslı Ceyhan Hidroelektrik Santrali Çevresel Etki Değerlendirmesi (2009).

 • Aksa Enerji Üretim A.Ş.,
 • Dünya Bankası Esaslı Antalya Enerji Santrali Çevresel Etki Değerlendirmesi (2007).

 • Keşan Belediyesi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Çevresel Etki Değerlendirmesi (2006).

 • İpragaz A.Ş - Bizimgaz A.Ş.,
 • Yarımca Dolum Tesisi Afet Yönetimi Hazırlık Çalışmaları, İşyeri ve Çevre Güvenliği (2006).

 • Kuyumcukent S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi,
 • İfraz İşleminin Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2006).

 • Ümraniye Belediyesi,
 • Dudullu Çevresel Etki Değerlendirmesi Kentsel Uygulama Planı (2000).

 • İpek Yolu Vadisi Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.,
 • Arazi Kullanımı ve Çevresel Etkilerinin Ön Değerlendirilmesi (2000).

 • Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (1998).

 • İstanbul Center İş ve Ticaret A.Ş.,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (1998).

 • Ulaştırma Bakanlığı,
 • İstanbul Kurtköy Havalimanı, Çevresel Etkilerinin İncelenmesi (1997).

 • İstanbul Erkek Liseliler Vakfı,
 • İstanbul Batı Üniversitesi  Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırması (1997).

 • Midas Hediyelik Eşya Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırması (1997).

 • Kız Kulesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (1996).
 • Vakko Tesis ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.,
 • Vakko Tesis Atıksularının İncelenmesi ve Arıtma Tesisinin İrdelenmesi (1996).

 • Milli Reasürans T.A.Ş.
 • İş ve Ticaret Merkezi Çevresel Etki Değerlendirilmesi Ön Araştırması (1996).

 • Çevre Bakanlığı,
 • Koç Üniversitesi Kampüsü, Çevresel Etki Değerlendirmesi (1995).

 • Koza Zekeriyaköy Evleri,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Çevre Etki Değerlendirmesi (1994).

Atıksu Yönetimi ve Arıtma Tesisi Tasarımı
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi,
 • Su ve Kanalizasyon İdaresi –Atıksu Arıtma Tesisinde Kapasite Artırımına Yönelik En Uygun Proses Seçimi ve Tasarımı (2014).

 • Sakarya 3.Organize Sanayi Bölgesi,
 • Atıksu Arıtma Tesisinin Bilimsel ve Teknik Esaslar Doğrultusunda Projelendirilmesine Yönelik Araştırma ve Geliştirme Çalışması (2013).

 • Karbosan Zımpara Taşı Sanayi,
 • Çevre Yönetimi ve Teknolojik Uygulamalar (2012).

 • Bekay Property Partners,
 • Antalya-Belek Kırsal Nitelikli Turizm Yatırımının Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımı Doğrultusunda Yönetimi, Atıksu Arıtma Tesisi Projesi (2011).

 • Keşan Belediyesi,
 • Yayla Sahili Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi (2010).

 • Sarıyer Demirciköy Mevkii Atıksu Arıtma Tesisinin Çevresel ve Bölgesel Planlama ve Gelişme Kısıtlamaları Doğrultusunda Yapılabilirliğinin Bilimsel ve Teknik Açıdan Değerlendirilmesi (2010).
 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Tuzla ve Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi (2006-2008).

 • Keşan Belediyesi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Master Planı ve Fizibilite Çalışması (2006).

 • Lüleburgaz Belediyesi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması (2005-2007).

 • Nevşehir Belediyesi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması (2005-2007).

 • Tokat Erbaa Belediyesi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması (2005-2007).

 • Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifi,
 • Erikli Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu (2004).

 • Kuyumcukent S.S. İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Özel Teknik Koşulların Belirlenmesi (2003).

 • Volkswagen - Stiftung, Tekstil Sanayi - Durum Tespiti,
 • Sanayi Atıksularının Çevresel Etkilerinin Azaltılması İçin Uygun Teknolojilerin Belirlenmesi (2000-2001).

 • Çorlu Çevre Master Planı (1996).
 • Türkiye Teknolojisi Geliştirme Vakfı �?TTGV,
 • Hassas Bölgelerde Azot Giderim Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı (1996).

 • Çeşme Belediyesi,
 • Çeşme/Alaçatı Havzasında Atıksuların Arıtılması ve Uzaklaştırılması (1996).

 • İstanbul Beylikdüzü Mermer Sanayicileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi,
 • Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması ve Teknik Şartnamesi (1995).

 • İzmir Belediyesi,
 • İzmir Metropoliten Alanı Gerekli Atıksu Arıtma Sisteminin Değerlendirilmesi (1995).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • İstanbul Kanalizasyon Projesi Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi - İhale Tasarımı (1993).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Kanalizasyon Projesi - Riva Kanalizasyon Planı, Proses Tasarımı (1992-1993).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • İstanbul Kanalizasyon Projesi Baltalimanı Atıksu  Arıtma Tesisi - İhale Tasarımı (1992-1993).

 • Çırağan Hoteli
 • Arıtma Sisteminin Kavramsal Tasarımı (1990).

Arıtma Tesisi Yönetimi, İşletimi ve Bakımı
 • Has Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 • Bilimsel ve Teknik Esaslar Doğrultusunda Atıksu Arıtma Tesisinin İyileştirme Projesi (2012).

 • Keşan Belediyesi,
 • Keşan Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesinin Değerlendirilmesi (2011).

 • Bekay Property Partners, Atıksu Arıtma Tesisi Projesi,
 • Hareketli Yataklı Biyolojik Reaktör (MBBR) Sisteminin Değerlendirilmesi (Kapasite 1. Aşama: 500 m3/day, Kapasite 2. Aşama: 1000 m3/day)(2011).

 • Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş.,
 • Atıksu Değerlendirmesi (2011).

 • Clariant Türkiye Boya ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.,
 • Atıksu Değerlendirmesi (2011).

 • Colgate - Palmolive Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.,
 • Atıksu Değerlendirmesi (2011).

 • Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
 • Atıksu Değerlendirmesi (2011).

 • GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği,
 • Sürdürülebilir Çevre Yatırımları - Kemer Atıksu Arıtma Tesisinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi (Kapasite: 21.600 m3/day) (2009).

 • GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği,
 • Sürdürülebilir Çevre Yatırımları - Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi (Kapasite: 21.600 m3/day) (2009).

 • GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği,
 • Sürdürülebilir Çevre Yatırımları - Tekirova Atıksu Arıtma Tesisinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi (Kapasite: 9.500 m3/day) (2009).

 • GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği,
 • Sürdürülebilir Çevre Yatırımları - Kızıltepe (Göynük)  Atıksu Arıtma Tesisinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi (Kapasite: 16.400 m3/day) (2009).

 • GATAB - Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği,
 • Sürdürülebilir Çevre Yatırımları - Beldibi Atıksu Arıtma Tesisinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi (Kapasite: 23.700 m3/day) (2009).

 • Çanakkale Liman İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.,
 • Çanakkale Liman İşletmesi Atıksu Arıtma Tesisinin İyileştirilmesi (2009).

 • Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi,
 • Atıksu Arıtma Tesisinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi (2007).

Karbon Envanteri ve Enerj Yönetimi
 • AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.,
 • ISO 14064-1 Standardına Göre Kömür Santralinde Sera Gazı/Karbon Emisyonları Envanterinin Doğrulanması (2013).

 • MÜSİAD- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği,
 • Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımları Doğrultusunda Maden Alanlarının Yönetimi (2012).

 • Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.,
 • Sera Gazı/Karbon Emisyonlarının Belirlenmesi - Karbon Saydamlık Projesi Bildiriminin Hazırlanması (2010).

 • AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.,
 • Sera Gazı/Karbon Emisyonlarının ISO 16064-1’e göre Belirlenmesi (2010).

 • Özgür Elektrik A.Ş.,
 • Gold Standard Gönüllü Emisyon Azaltımı, Paşa 9.43 MW Hidroelektrik Santrali Proje Tasarım Dokümanının Hazırlanması (2009).

 • ES-YEL Elektrik Üretim A.Ş.,
 • 50 MW Ardıçlı Rüzgar Çiftliği Gold Standard Gönüllü Emisyon Azaltımı Projesi, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Matrisinin Değerlendirilmesi ve Paydaş Katılım Süreçlerinin Organizasyonu ve Raporlanması (2009)

 • AL-YEL Elektrik Üretim A.Ş.,
 • Kırşehir Geycek Rüzgar Enerji Santrali, Karbon Kredisi Alımına Yönelik Teknik Danışmanlık (2008-2010).

 • AL-YEL Elektrik Üretim A.Ş.,
 • 150 MW Geycek Rüzgar Çiftliği Gold Standard Gönüllü Emisyon Azaltımı Projesi, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Matrisinin Değerlendirilmesi ve Paydaş Katılım Süreçlerinin Organizasyonu ve Raporlanması (2008).

 • ÖZ-YEL Electric Manufacturing Co. ,
 • 100 MW Gaziosmanpaşa Rüzgar Çiftliği Gold Standard Gönüllü Emisyon Azaltımı Projesi, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Matrisinin Değerlendirilmesi ve Paydaş Katılım Süreçlerinin Organizasyonu ve Raporlanması (2008).

Çevresel Denetim ve Yönetim
 • Lüleburgaz Belediyesi,
 • Su Kaynaklarının Yönetimi ve Kullanım Amaçlarına Yönelik Değerlendirme (2014).

 • Ağaoğlu Grubu,
 • Bilimsel ve Teknik Destek Çevre ve Altyapı Çalışmaları (2013).

 • Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.,
 • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi Yaklaşımı Çerçevesinde Atık Azaltma, Geri Kazanma, Temiz Üretim ve En Uygun Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi-Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımları Doğrultusunda I.Kırmızı Atık Çamur Barajı’nın Geoteknik Etüdü ve Güvenlik Denetimi (2013).

 • Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.,
 • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi Yaklaşımı Çerçevesinde Atık Azaltma, Geri Kazanma, Temiz Üretim ve En Uygun Arıtma Teknolojilerinin Belirlenmesi-Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımları Doğrultusunda I.Kırmızı Atık Çamur Barajı’nın Rehabilitasyon Projesi (2013).

 • Keşan Belediyesi,
 • Yayla Beldesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Tanıtım Dosyasının Hazırlanması (2011).

 • Aksa Enerji Üretim A.Ş.,
 • Antalya Doğalgaz Çevrim Santrali Hava Kalitesi Modellemesi (2008).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Ömerli ve Elmalı Çevre Koruma Projesinin Denetimi (1993 - 1995).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • İstanbul Su Tedarik, Kanalizasyon ve Drenaj, Kanalizasyon Arıtma ve Bertaraf Master Planı Çalışması Denetimi(1992-1995).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Kirletici Kaynaklarda Uyum Kontrolü (1992).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • İnşaat Danışmanlık Hizmetleri, Kanalizasyon Arıtma Tesisleri ve Deniz Deşarj Denetimi - Tuzla ve Küçükçekmece Arıtma Tesisleri (1991-1993).

 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,
 • Asya Tarafı Kanalizasyon Arıtma Fizibilite Çalışması (1990-1991).