Prof. Dr. Seval SÖZEN

Genel Müdür

Adres

ENVIS Çevre ve Enerji Sistemleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Yerleşkesi,
ARI Teknokent ARI 1 Binası,No: 16
34469, Maslak,İstanbul

Telefon 0212-286 03 03
Telefax 0212-286 03 00
e-posta sozens@itu.edu.tr
Web www.envis.com.tr

Akademik Adres

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi,
Çevre Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul

Telefon 0212-285 65 44
Telefax 0212-285 65 87
e-posta sozens@itu.edu.tr
web www.ins.itu.edu.tr/cevre/personel/sozen

Eğitim Durumu

1987-1995 İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Anabilim Dalı, Doktora , Mart 1995
1985-1987 İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, Haziran 1987
1981-1985 İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Lisans, Haziran 1985
1973-1981 İstanbul Alman Lisesi, Haziran 1981

Görev Kaydı

2002 -
2001 -

1996 - 2002
1995 - 1996
1985 - 1995
1988 - 1989

Profesör, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
İTÜ Afet Yönetim Merkezi, Acil Durum Yönetimi Eğitmeni, Amerikan Federal Acil Durum
Yönetimi Kurumu’ndan (FEMA) sertifikalı
Doçent, İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Araştırmacı, Stuttgart Teknik Üniversitesi, Kentsel Altyapı, Su Kalitesi ve Katı Atık Araştırma Enstitüsü


Uzmanlık / Uygulama Alanları

- Nutrient Giderimi

- Aktif Çamur Modellemesi

- Endüstriyel Kirlenme Kontrolu

- Çevresel Fizibilite Çalışmaları

- Entegre Atık Yönetimi

- Kurumsal Çevre Yönetimi - AB Direktiflerine Uyum

- Sera Gazı Emisyon Envanteri

 

SEÇİLMİŞ MESLEKİ UYGULAMALAR

- AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş., Sera Gazı/Karbon Emisyonlarının Belirlenmesi ve Azaltılması (2010).

- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Sera Gazı/Karbon Emisyonlarının Belirlenmesi - Karbon Saydamlık Projesi (2010).

- Kuyumcukent S.S. - İstanbul Kuyumcu Sanatkarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Tehlikeli Atık Kontrol ve Yönetim Sistemi  Oluşturulması (2009).

- Lüleburgaz Belediyesi, Katı Atık Yönetim Sistemi - Sistem Parametrelerinin ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2009).

- BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş., Artvin-Rize Yerel Yönetimlerinden Kaynaklanan Katı Atıkların ve Arıtma Çamurlarının Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi (2009).

- Çevre ve Orman Bakanlığı, Zeytin İşletmeleri İle İlgili Temiz Üretim Teknolojisinin ve İşletmelerden Kaynaklanan Atıksuların Arıtma Tesisi Alternatiflerinin Belirlenmesi, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2009).

- Polatlı Belediyesi, İçme ve Kullanma Suyu Sertlik Giderimi Arıtma Tesisi, Teknik Danışmanlık, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2007).  

- Lüleburgaz Belediyesi, Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2007).

- İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi, Tuzla ve Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2006-2008).

- Eminönü Belediyesi, Atık ve Çevresel Risk Yönetimi, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2006).

- İpragaz A.Ş – Bizimgaz A.Ş., Yarımca Dolum Tesisi Afet Yönetimi Hazırlık Çalışmaları, İşyeri ve Çevre Güvenliği, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2006). 

- Edirne Keşan Belediyesi, Atıksu Arıtma Tesisi Master Planı ve Fizibilite Çalışması, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2006). 

- Tokat Erbaa Belediyesi, Atıksularından Azot Giderim Mekanizmasının Bilimsel Araştırması ve Tasarım Esaslarının Belirlenmesi,  İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü – io Çevre Çözümleri (2005).

- Çevre ve Orman Bakanlığı, Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması İçin Teknik Yardım -  ENVEST (2003-2006).

- Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Yeni Atıksu Arıtma Tesisi - Tasarım Değerlendirmesi, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2003).

 

AB DESTEKLİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilir Gelişimi Destekleyen Karadeniz Havzası Gözlem ve Değerlendirme Sistemi İçin Kapasite Geliştirme - ENVIROGRIDS, Teknik Koordinatör, AB 7. Çerçeve Programı (2009 - ..).

Yüksek Çözünürlükte Görüntülemeli Yeraltı Radarı ve Su Şebeke Borularının Rehabilitasyonuna Yönelik Karar Destekleme Sistemi - WATERPIPE, Teknik Koordinatör, STREP, AB 6. Çerçeve Programı  (2006-2009).

Aday ve AB’ye Yeni Üye Olan Ülkelerin Çevresel Yaklaşımlar Çerçevesinde Avrupa Araştırma Alanına Entegrasyonu  - ERAENV, Teknik Koordinatör, SSA, AB 6. Çerçeve Programı  (2005-2007).

Avrupa Renk Endüstrilerinde Yenilikçi Sürdürülebilir Biyoprosesler - SOPHIED, Araştırmacı, KOBİ-IP, AB 6. Çerçeve Programı (2004-2009).

Kırsal Alanlarda Tuzlu ve Acı Sulardan Tatlı Su Üretimi İçin Enerjisini Yenilenebilir Kaynaklar İle Karşılayabilen Desalinasyon Sistemlerinin Kullanımı - ADIRA, Teknik Koordinatör,  AB Avrupa-Akdeniz Ortaklığı Programı (2003-2008).

 

SEÇİLMİŞ YAYINLAR

Guven D., Kutlu O, Insel  G., Sözen  S. (2009). Model-based Process Analysis of Partial Nitrification Efficiency Under Dynamic Nitrogen Loading. Bioprocess and Biosystems Engineering, 32(5), 655-661.

Sözen S., Teksoy S., Papapetrou M. (2008). Assessment of Institutional and Policy Conditions in Turkey: Implications for the Implementation of Autonomous Desalination Systems. Desalination, 220, 441–454.

Insel G., Sözen S., Basak  S., Orhon  D. (2006). Optimization of Nitrogen Removal for Alternating Intermittent Aeration-Type Activated Sludge System: A New Process Modification. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 41, 1819-1829.

Germirli Babuna  F., Kabdaşlı  I., Sözen  S., Orhon  D. (2006). Effluent Management for a Metal Finishing Industry Aiming Zero Discharge Conditions. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 41, 1793-1806.

Ubay Çokgör E., Sözen  S., Orhon  D. (2004). Biological Treatability for Meat Processing Effluent. Fresenius Environmental Bulletin, 13 (10), 1020-1023.

Orhon  D., Karahan Gul  O., Sözen  S., Artan  N. (2003). Scientific Basis for the Design of Small Activated Sludge