rolex replica watches
picture


ENVIS Çevre ve Enerji Sistemleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. çevre ve enerji teknolojileri alanında çözüm üretmeye yönelik AR-GE projeleri geliştirmek ve uygulamak, üniversitenin uzman görüşü, bilgi birikimi ve deneyiminden hareketle  teknolojik fikirleri hayata geçirmek üzere üniversite-sanayi-teknokent arakesitinde, 2008 yıılnda İTÜ Arı Teknokent bünyesinde kurulmuş bir AR-GE şirketidir.

ENVIS temiz üretim teknolojileri ve sürdürülebilir atık yönetimi doğrultusunda, çevre ve enerji teknolojileri alanında çözüm üretmeye yönelik araştırma ve geliştirme projeleri geliştirmeyi ve uygulamayı misyon edinmiştir.

ENVIS çevre ve enerji alanında probleme özel çözümler üretmek üzere üniversite ve sanayi arasında araştırma ve eğitim amaçlı işbirliği oluşturmak, bu işbirliği sonuçlarından hareketle çözüme yönelik ulusal ve uluslar arası standartlar ile uyumlu teknoloji desteği sağlamayı hedeflemektedir.

   

  İş Alanlarımız

  • Kaynak Geri Kazanımı ve Tekrar Kullanımı
  • Yenilikçi Teknolojiler
  • Deneysel Analiz ve Arıtılabilirlik
  • Endüstriyel Kirlenme Kontrolü ve Arıtma Tesisi İyileştirilmesi
  • Atık ve Arıtma Çamurlarının Yönetimi
  • Çevresel Etkilerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi
  • Atıksu Yönetimi ve Arıtma Tesisi Tasarımı
  • Arıtma Tesisi Yönetimi, İşletimi ve Bakımı
  • Karbon Envanteri ve Enerj Yönetimi
  • Çevresel Denetim ve Yönetim